Zakelijke teambuilding, teamtraining of teamuitje

Het team binnen een organisatie werkt volgens een bepaald systeem. Dit systeem is vergelijkbaar met de kudde van paarden, waarbinnen ieder paard
een bepaalde rol speelt. De rangorde binnen een kudde of binnen een team brengt vergelijkbare verantwoordelijkheden met zich mee.

Paarden zijn dus een ster in teamwork en begrijpen als geen ander hoe de kudde functioneert, wie welke rol heeft en wanneer men in actie hoort te komen. Wanneer wij als team binnen stappen in het team (de kudde) van de paarden zullen zij reageren op de taal (communicatie) die zij waarnemen. Dat is niet het gebruikelijke vakjargon wat we ons in allerlei branches en functies makkelijk aanleren, nu draait het om lichaamstaal en uitstraling. We werken vooral met de (vaak boekdelen sprekende) non-verbale communicatie.

In ieder team is spraken van leiderschap, zijn er relaties en is communicatie de wijze om samen naar een gezamenlijk doel te werken.
Hierin schuilen meteen al meerdere uitdagingen. De kwaliteiten binnen het team, de wil om verder te ontwikkelen en de collegialiteit spelen een belangrijke rol in het succes van een team en dus in uw organisatie. Zonder goed functionerend team is er wellicht niet voldoende beweging in de organisatie of bereiken we de doelstellingen te laat of misschien wel helemaal niet.

Een teambuilding of teamtraining bij Paarden en Coaching is een dag(deel) toegespitst op de wensen van het team en de organisatie. Thema’s als onderlinge communicatie, groepsrollen en individuele rollen, leiderschap of teamwork kunnen bijvoorbeeld de hoofdrol spelen. De dag staat in het teken van het thema waarop het team zich graag zou willen ontwikkelen of kan inzicht geven in de kracht van het team. De dag moet leerzaam zijn, het team (en het individu) aan het denken zetten en iets meegeven om aan te werken, maar wat ook zeer zeker belangrijk is, de dag moet leuk zijn. Er gaat gelachen worden en men kan er met plezier op terug kunnen kijken.

Een dag(deel) teambuilding bestaat uit de kennismaking met de paarden en enkele opdrachten als team (en soms individueel) met de paarden met daarbij het thema van de dag als leidraad. Dit alles gebeurt naast het paard en niet op een paard. Ook voor personen die angstig zijn voor paarden is deze teambuilding geschikt, daar kan heel goed rekening mee worden gehouden in de opdrachten. Aan de hand van uw wensen stellen wij een programma op maat samen.

Wanneer u nieuwsgierig bent over de kosten, de mogelijkheden, u wilt onderwerpen bespreken of u heeft andere vragen, neem gerust contact met mij op.
Dat kan via de email of telefonisch, info@paarden-en-coaching.nl of 06 22 97 99 05.

Een teambuilding als deze is valt buiten de WKR.